CCC STUDY Diary Ochrona danych

Witamy na stronie informacyjnej aplikacji elektronicznego dziennika „CCC STUDY Diary“ aplikacji umożliwiającej zapisywanie objawów w trakcie udziału w badaniu klinicznym.
Dane (login i hasło) do korzystania z aplikacji „CCC STUDY Diary” będą dostępne wyłącznie w ramach udziału w badaniu klinicznym, po wyrażeniu przez uczestnika badania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie danych. Rejestracja bez udziału w badaniu klinicznym nie jest możliwa.
Jeśli bierzesz udział w badaniu klinicznym, w którym korzystasz z aplikacji „CCC STUDY Diary”, otrzymasz papierową wersję Informacji dla pacjenta zawierającą informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć we wspomnianej Informacji dla pacjenta a zapisy w formularzu zgody na przetwarzanie danych, który podpisałeś przed włączeniem do badania, są dla Ciebie wiążące.
Poniżej chcielibyśmy wyjaśnić, jakie dane będą gromadzone podczas korzystania z aplikacji w ramach udziały w tym badaniu klinicznym. Aplikacja w żadnym momencie nie będzie automatycznie zbierać i przesyłać danych. Dane muszą zostać wprowadzone przez uczestnika badania do dziennika elektronicznego, a następnie przesłane przez uczestnika badania. Dziennik składa się z kilku stron.

Jakie dane są gromadzone i przetwarzane?

ClinCompetence Cologne GmbH (właściciel aplikacji) nie gromadzi żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację (nie śledzi urządzenia mobilnego oraz użytkownika) ani Twojej lokalizacji, po zainstalowaniu aplikacji i w trakcie korzystania z niej, nie są gromadzone, przekazywane ani przechowywane żadne numery telefonów ani adresy e-mail. Przychodzące adresy IP podczas transmisji danych nie są zapisywane. Zebrane dane zostaną pseudonimizowane i zakodowane tym samym numerem identyfikacyjnym uczestnika badania, co inne formularze z wprowadzonymi danymi i kwestionariusze wykorzystywane w badaniu klinicznym, aby zapewnić prawidłowe połączenie danych i ich ocenę. Wszystkie dane zebrane za pomocą aplikacji „CCC STUDY Diary” są niezbędne i odpowiadają wersji papierowej dziennika przekazanej do oceny właściwej komisji etycznej. Dodatkowo zapisywany jest czas wprowadzenia danych, dzięki czemu każdy wpis dotyczący objawów można przypisać do konkretnego dnia. Dane gromadzone przez aplikację „CCC STUDY Diary” i przetwarzane przez ClinCompetence Cologne GmbH zostały szczegółowo wyjaśnione poniżej.
W aplikacji „CCC STUDY Diary” oceniane są objawy alergii w zależności od ich nasilenia jako „brak”, „łagodne”, „umiarkowane” lub „ciężkie”:
• Objawy ze strony nosa (kichanie, katar, swędzenie nosa, zatkany nos)
• Objawy ze strony oczu (łzawienie oczu, czerwone/swędzące oczy)
Ponadto zostaniesz poproszony o zapisanie, czy przyjmowałeś jakiekolwiek leki na alergię (tabletki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy w aerozolu do nosa lub antyhistaminowe krople do oczu).
Następnie zostaniesz poproszony o wskazanie na wizualnej skali analogowej, jak bardzo Twoje objawy wpłynęły na Twoje dzisiejsze samopoczucie.
Na koniec, udokumentujesz objawy astmy i leki.

  Instalacja, konto użytkownika, niezbędne uprawnienia aplikacji „CCC STUDY Diary” na Twoim urządzeniu mobilnym

  Pobranie aplikacji „CCC STUDY Diary” ze sklepu z aplikacjami lub strony internetowej:
  Podczas pobierania aplikacji „CCC STUDY Diary” z odpowiedniegosklepu z aplikacjami ClinCompetence Cologne GmbH nie są zbierane żadne dane osobowe. Instalacja aplikacji nie wymaga żadnych uprawnień ani autoryzacji. Więcej informacji na temat gromadzenia danych podczas pobierania można znaleźć w polityce prywatności sklepu z aplikacjami pod adresem www.apple.com/de/privacy/ lub www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/.
  Zakładanie osobistego konta użytkownika:
  Otrzymasz swoje osobiste dane do logowania od lekarza prowadzącego badanie. Składa się z unikalnego identyfikatora pacjenta i hasła. Nie możesz samodzielnie założyć konta użytkownika ani dokonywać w nim zmian.
  Przekazywanie danych dziennika elektronicznego do ClinCompetence Cologne GmbH:
  Wprowadzanie danych do elektronicznego dziennika jest możliwe bez aktywnego połączenia z Internetem. Jednakże aplikacja „CCC STUDY Diary” wymaga aktywnego połączenia z Internetem, aby móc przesyłać dane wpisywane do dziennika dwa razy dziennie. Ilość przesyłanych danych jest stosunkowo niewielka.
  Łączność i zawartość pamięci:
  Podczas korzystania z tej aplikacji dane dotyczące Twojego konta użytkownika (identyfikator pacjenta i hasło) zapisywane są w pamięci Twojego urządzenia mobilnego. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Dane wpisywane do elektronicznego dziennika dwa razy dziennie są tymczasowo przechowywane na Twoim urządzeniu mobilnym do czasu ich przeniesienia. Po ich przeniesieniu wpisy danych zostaną automatycznie usunięte z Twojego urządzenia mobilnego. Wprowadzanie danych jest przesyłane w formie zaszyfrowanej po wprowadzeniu wszystkich informacji dotyczących konkretnej pory dnia, kliknięciu przycisku „Wyślij” i uzyskaniu aktywnego połączenia internetowego. Dalsze ich użycie nie będzie miało miejsca.
  Wiadomości typu push/przypomnienia:
  Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zostaniesz poproszony o pozwolenie aplikacji dziennika elektronicznego na wysyłanie wiadomości typu push/powiadomień na ekranie startowym urządzenia mobilnego. Wiadomości typu push/powiadomienia (o 18:00, 19:00, 21:30 wieczorem) będą przypominać Ci o konieczności wpisania objawów do dziennika elektronicznego, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione danego dnia. Jeśli dokonałeś już wpisu, powiadomienia się nie pojawią. Oczywiście masz możliwość zablokowania wiadomości typu push/powiadomień. W takim przypadku możesz nadal korzystać z aplikacji. Funkcję tę możesz w każdej chwili wyłączyć i ponownie włączyć w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego.

   Odinstalowanie aplikacji lub usunięcie konta użytkownika

   Należy pamiętać, że w przypadku (przedwczesnego) zakończenia udziału w badaniu, w którym korzysta się z aplikacji „CCC STUDY Diary”, należy koniecznie poinformować o tym swojego lekarza prowadzącego badanie.
   Odinstalowanie aplikacji z urządzenia mobilnego nie kończy automatycznie Twojego uczestnictwa. Po zakończeniu udziału w badaniu możesz oczywiście odinstalować aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

   Bezpieczeństwo danych

   ClinCompetence Cologne GmbH zdaje sobie sprawę, że dane dotyczące zdrowia gromadzone za pośrednictwem aplikacji „CCC STUDY Diary” to dane wymagające zwiększonej ochrony. Zebrane od Ciebie dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi przed ich utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem przez osoby nieuprawnione. Aby zapewnić ochronę Twoich danych przed nieuprawnionym dostępem, podejmowane są środki bezpieczeństwa na etapie przechowywania danych na Twoim urządzeniu mobilnym, podczas transmisji i w miejscu ich przechowywania. Dostęp do przechowywanych danych zapewniamy poprzez osobne uwierzytelnienie. Administracją techniczną, w tym pośrednim przechowywaniem i przesyłaniem danych do ClinCompetence Cologne GmbH, zajmuje się AppCologne GmbH. Podjęto następujące środki ostrożności i działania, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych:
   Lokalizacje serwerów: Wszystkie używane serwery znajdują się na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.
   Kopia zapasowa: Kopia zapasowa bazy danych jest tworzona codziennie na serwerach zewnętrznych.
   Transmisja danych: Przesyłanie danych aplikacji „CCC STUDY Diary” jest szyfrowane w standardzie HTTPS do certyfikowanych serwerów. Żadne adresy IP nie są przechowywane.
   Dostęp do przechowywanych danych w backendzie: Dostęp czysto administracyjny dla AppCologne GmbH i możliwość pobierania dla ClinCompetence Cologne GmbH. Dostęp do obu punktów dostępu można uzyskać w formie zaszyfrowanej i każdy z nich jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem.
   W jaki sposób przechowywane są dane? Każdy zapis danych jest powiązany z unikalnym identyfikatorem pacjenta, który nie jest powiązany z danymi osobowymi. Zgodnie z koncepcją oszczędności danych nie są przechowywane żadne adresy IP, informacje o lokalizacji ani numery telefonów.
   Te środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Jednak pomimo regularnych kontroli pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami (np. cyberatakami przestępczymi) nie jest możliwa.
   W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych Alexander Bugl, Eifelstraße 55, 93057 Regensburg, Niemcy; E-mail: ab@buglundkollegen.de